КАРПАТИ

Українські Карпати охоплюють передгір’я та гірську частину Карпатських гір на південному заході України. У межах України Карпати простягаються смугою завдовжки 280 км і завширшки 100–110 км. Область Українських Карпат поділяється на три частини, які мають значні відмінності у природних умовах: Передкарпаття, гірські Карпати і Закарпаття.

Гірська система Карпат — середньовисотні гори з пересічною висотою близько 1000 м, тільки окремі вершини мають висоту понад 2000 м; усі вони розташовані в масиві Чорногора. Найвища вершина — гора Говерла (2061 м) — найвища в Україні. Утворені в Альпійський період горотворення (а отже, молоді гори) із переважанням у складі вапняків, доломітів, крейдового флішу, ці гори мають пологі схили й округлі вершини, чим зовнішньо нагадують старі гори.

Внаслідок значних перепадів висот у Карпатах спостерігається вертикальна поясність природних умов. Клімат Карпат визначається географічним положенням гір та їхньою висотою над рівнем моря. У Передкарпатті клімат подібний до такого ж в інших частинах України на тій же географічній широті; у гірській частині він холодніший і вологіший, а в Закарпатті — набагато тепліший (гори захищають низовину від проникнення арктичних повітряних мас).

Із підняттям на кожні 100 м літо запізнюється на 8–10 днів і на 5–6 тижнів раніше закінчується. У замкнутих зниженнях спостерігається інверсія температур — температура повітря в них може бути набагато нижчою, ніж у навколишніх горах. Це відбувається тому, що важке холодне повітря нерідко застоюється у зниженнях.

У Карпатах випадає найбільша кількість опадів в Україні. У передгір’ях вона становить 650–800 мм на рік, а найбільш підвищені масиви і вершини гір отримують понад 1500 мм опадів. Під впливом водних потоків формуються селі, а навесні сходять лавини (найчастіше у Чорногорі).

У Карпатах сформувалася густа річкова мережа. Річки Українських Карпат належать до басейнів Дністра, Дунаю й Вісли. На карпатських річках багато водоспадів, найвідоміший з них — Яремчанський на річці Прут. У Карпатах багато озер. Вони, як правило, невеликі за площею, але дуже мальовничі. Найбільшим з них є озеро Синевир.

Рослинність у Карпатах підпорядкована закону вертикальної поясності. На рівнинах Передкарпаття і Закарпаття рослинність лісостепова — степові ділянки (найчастіше розорані) чергуються з лісовими масивами. Гірські Карпати — найбільший лісовий регіон України (понад 15 % всіх лісовкритих площ). У передгір’ях ростуть мішані ліси з дуба, граба, ялиці, на висоті 600–1200 м — букові та буково-ялинові ліси, 1200–1500 м — ялиново-смерекові ліси, вище 1500 м поширені рідколісся з ялівцю, карликової вільхи, сосни гірської та альпійські луки (полонини).

Закономірності у висотно-поясній зміні кліматичних умов і ґрунтово-рослинного покриву відбивають складність ландшафтного різноманіття Українських Карпат.
У передгір’ях переважають ландшафти передгірських акумулятивно-денудаційних рівнин з ялицево-дубово-буковими лісами. Частина території зайнята сільськогосподарськими угіддями. Дерново-підзолисті та буроземно-підзолисті ґрунти є панівними в регіоні.

Для Вододільно-Верховинських Карпат характерні слабо- й середньопідзолисті буроземи і дерново-буроземні підзолисті ґрунти. Значні площі займають вторинні луки й орні землі, які найбільше поширені на верховинах. Для Вулканічних Карпат значне поширення мають середньогірські ландшафтні місцевості із середньопідзолистими щебенюватими буроземами з буковими та смереково-ялиновими лісами. Переважно використовуються в лісовому господарстві та рекреації.

Для Закарпаття характерні ландшафти низькотерасових слабодренованих рівнин з дерновими опідзоленими глейовими, лучно-болотними і болотними ґрунтами. На них вирощують соняшник, тютюн, виноград і садові культури. Ці ґрунти досить родючі. Для полонин, що являють собою вирівняні, злегка хвилясті, високо підняті безлісі поверхні, характерні гірсько-лучні та торф’янисті ґрунти, вкриті трав’янистою рослинністю, чагарниками та лишайниками. Природна рослинність представлена субальпійськими видами. Полонини широко і довго використовують як літні пасовища та сіножаті.

Під впливом діяльності людини лісистість Українських Карпат зменшилась приблизно у 1,5 разу, змінився гідрологічний режим і видовий склад лісів. І якщо в минулому ліси вкривали 95 % території Українських Карпат, то зараз — близько 40 %.

Ґрунтовий розріз № 1 — Підніжжя Карпат

Місце: на високій заплаві р. Стрий у межах с. Верхнє Синьовидне Стрийського району Львівської області.

Геологія і рельєф: гірська система Карпат.

Ландшафт: передгірні акумулятивно-денудаційні височини з антропогеновим покривом на неогенових моласових відкладах. За фізико-географічним районуванням це Зовнішньокарпатська область гірського краю — Українські Карпати.

Клімат: кліматичний район гірської частини (Гірськокарпатський) Північної атлантико-континентальної кліматичної області.

Ґрунт:

ГІРСЬКИЙ ЛУЧНИЙ ҐРУНТ НА АЛЮВІАЛЬНИХ ПОРОДАХ

Генетичні горизонти:

Н0 — 0,0–0,10 м — горизонт лугової підстилки. Сильно задернований різного роду травами (типчак, пирій та ін.) і чагарниками (шипшина, дика груша). Пухкий, розсипчастий, легкий суглинок з великою кількістю червориїн. Межа хвиляста, перехід по зменшенню коріння трав.
Нk — 0,10–0,20 м — гумусовий горизонт. Від темно-бурувато-сірого до темно-бурого. Пухкий, розсипчастий, вилугуваний, від легкого до середнього суглинок з великою кількістю корінців трав і значною кількістю червориїн. Складений з мінеральної сировини, яка була вмита з материнської породи. Межа затічна, перехід по посвітлінню кольору.
Hal — 0,2–0,45 м — змішаний з алювіальними відкладами матеріал попереднього горизонту.
Р — 0,45–0,55 м — світло-палевий опіщанений легкий суглинок.
Р al — 0,55–0,7 м — змішаний з алювіальними відкладами матеріал з попереднього горизонту.

Ґрунтовий розріз № 2 — Карпати на висоті 300–400 м

Місце: передгірська територія між селами Верхнє Синьовидне та Нижнє Синьовидне Стрийського району Львівської області.

Рельєф: гірська система Карпат.

Ландшафт: передгірні акумулятивно-денудаційні височини з антропогеновим покривом на неогенових моласових відкладах. За фізико-географічним районуванням це Зовнішньокарпатська область гірського краю — Українські Карпати.

Клімат: кліматичний район гірської частини (Гірськокарпатський) Північної атлантико-континентальної кліматичної області.

Ґрунт:

БУРИЙ ГІРСЬКО-ЛІСОВИЙ ОГЛЕЄНИЙ ҐРУНТ

Генетичні горизонти:

Н0 — 0,0–0,2 м — горизонт лісової підстилки. Сильно задернований різного роду травами. Пухкий, розсипчастий, від середнього до легкого суглинок з великою кількістю червориїн. Межа хвиляста, перехід по зменшенню коріння трав.
Н — 0,2–0,6 м — гумусовий горизонт. Від темно-бурувато-сірого до темно-бурого. Пухкий, розсипчастий, вилугуваний, від легкого до середнього суглинок з невеликою кількістю корінців трав і значною кількістю червориїн. Складений з мінеральної сировини, яка була вмита з материнської породи. Межа затічна, перехід по посвітлінню кольору.
НР — 0,6–1,2 м — перехідний поглинений горизонт. Світло-бурий, пухкий, розсипчастий, вилугуваний, легкий суглинок. Межа хвиляста, затічна. Перехід по поглиненню матеріалу.
Рsial — 1,2–1,6 м — сіалітна бура материнська порода, складена з глинистих продуктів вивітрювання гірських порід.